Zašto koristiti kasko osiguranje

Zašto KASKO?

Izracunaj kasko baner

 

UGOVOR O KASKO OSIGURANJU (POLISA)

 

Ugovorom o kasko osiguranju osiguravač se obavezuje nadoknaditi materijalne štete na osiguranom vozilu te drugim osiguranim predmetima u vozilu i na vozilu ako te štete nastanu zbog ostvarenja osiguranog rizika, a  osiguranik se obvezuje za to platiti premiju osiguranja. KASKO OSIGURANJEM obuhvaćena je široka lepeza rizika.

 

 Kada je u pitanju saobraćajna nezgoda, KASKO OSIGURANJEM pokrivene su štete na Vašem vozilu:

  • koje ste načinili svojom nepažnjom,
  • koje su načinjene od strane nepoznatog lica
  • koje su načinjene od strane nepoznatog vozila i
  • koje su načinjene od strane neosiguranog vozila odnosno od strane vozila za koje je osiguranje od autoodgovornosti zaključeno kod nepouzdanog osiguravajućeg Društva.
Kasko osiguranje je najbolji vid zaštite automobila.