Kasko pitanja i odgovori

Zašto da ugovorim kasko osiguranje kad imam polisu auto-odgovornosti?

Tek sa kasko osiguranjem, imaćete adekvatnu i potpunu zaštitu od svih šteta koje su nastale na vašem vozilu, između ostalog u slučaju: 

Opširnije...

Automobil u vlasništvu firme kasko osiguran - ko sme da ga vozi i kako se regulišu prava po kasko polisi?

Kada je auto u vlasništvu firme osiguran kasko, da li mora da se navede ko iz firme može da ga vozi a da pri tome važi kasko? Da li u polisi mora da se navede ime vozača i šta se dešava kada dođe do štete?

Opširnije...

Da li je moguće izvršiti naplatu nezgode ako nije rađen policijski zapisnik?

Da li je moguće izvršiti naplatu nezgode ako nije rađen policijski zapisnik?

Opširnije...

Da li puno kasko osiguranje ne važi ukoliko vozilo nema dve (ili četiri) zimske gume prilikom sudara?

Da li puno kasko osiguranje ne važi ukoliko vozilo nema dve  (ili četiri) zimske gume prilikom sudara?

Opširnije...

Krađa vozila koje je kasko osigurano od krađe, a lizing kuća je vlasnik?

U slučaju krađe vozila koje je kasko osigurano od krađe, a lizing kuća je vlasnik vozila po ugovoru o finansijskom lizingu, kome se i u kolikom iznosu isplaćuje premija osiguranja - lizing kući ili primaocu lizinga?

Opširnije...

Da li banke daju kredit za plaćanje kasko osiguranja?

Da li banke daju kredit za plaćanje kasko osiguranja?

Opširnije...