Vrste osiguranja | Podela osiguranja

Da bismo vam razjasnili pojam kasko osiguranje moramo Vam objasniti razliku između  obaveznog i dobrovoljnog osiguranja.

 I ) Prema načinu nastanka osiguranja se dele na:
 

1) OBAVEZNA

 

2) DOBROVOLJNA

 

1) Zakon o osiguranju imovine i lica predviđa četiri slučaja obaveznih osiguranja, od kojih je jedno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima Prilikom registracije vozila verovatno ste primetili da u sklopu uplatnica koje je potrebno uplatiti postoji i jedna uplatnica na kojoj je svrha uplate premija obaveznog osiguranja. Ova uplata je obavezna prilikom registracije svakog vozila, s tim što je vama ostavljeno pravo izbora osiguravajuće kuće sa kojom ćete sklopiti ugovor o obaveznom osiguranju.

 

2) Dobrovoljno osiguranje nije obavezno i nemate nikakvu obavezu da prilikom registracije vozila platite i kasko osiguranje. Međutim ako želite da dodatno zaštitite svoj automobil, onda je Kasko osiguranje logičan izbor.

 

II ) Prema predmetu osiguranja podela je na:

 

1) OSIGURANJE IMOVINE

 

2) OSIGURANJE LICA

 

1) OSIGURANJA IMOVINE

 

A) opšte osiguranje

 

a) osiguranje imovine (stvari):

 

-osiguranje od požara,

 

-osiguranje od provalne krađe i razbojništva,

 

-osiguranje domaćinstva

 

-kasko osiguranje motornih vozila(od uništenja, oštećenja i krađe)

 

-osiguranje useva i plodova

 

-osiguranje građevinarstva

 

-osiguranje mašina od loma itd.

 

b) osiguranje od odgovornosti:

 

-osiguranje od opšte odgovornosti

 

-osiguranje od odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila

 

c) osiguranje kredita

 

B) transportno imovinsko osiguranje:

 

-kasko osiguranje (osiguranje prevoznih sredstava-brodova, aviona,čamaca...)

 

-kargo osiguranje (osiguranje robe u domaćem i međunarodnomprevozu

 

-osiguranje od odgovornosti prevoznika (od odgovornosti prema vlasniku robe, prema trećim licima

 

2) OSIGURANJA LICA

 

A) osiguranje života

 

-osiguranje za slučaj smrti

 

-osiguranje za slučaj doživljenja

 

-mešovita osiguranja za slučaj smrti i doživljenja

 

B) osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

 

-osiguranje putnika u javnom prevozu

 

-osiguranje na poslu i u privatnom životu

 

-osiguranje vozača, putnika i radnikana motornim vozilima za vreme

 

upravljanja i vožnje

 

-osiguranje pri vršenju posebnih delatnosti (sportista, lovaca,

 

vatrogasaca, zaposlenih i putnika u vazdušnom saobraćaju)

 

-osiguranje gostiju (hotelskih, banjskih itd.), posetilaca priredbi, turista...

 

Ovo su bile dve osnovne podele osiguranja koje se tiču kasko osiguranja, inače postoji još podela:

 

III ) prema prirodi rizika (kopneno, pomorsko i vazdušno osiguranje)

 

IV ) prema načinu izravnavanja rizika (osiguranje, saosiguranje i reosiguranje)

 

V  ) prema načinu organizovanja osiguranja (premijsko i uzajamno osiguranje)

 

VI ) na individualna (pojedinačna) i kolektivna osiguranja

 

Iz svih ovih podela zaključujemo da je KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA dobrovoljno osiguranje imovine od uništenja, oštećenja i krađe, odnosno rizika nastanka štetnog događaja.


Kalkulator kasko osiguranja     kasko osiguranje brodova čamaca

Kalkulator kasko osiguranja